Co giảm ống gió vuông

Co giảm ống gió vuông dùng để nối các đoạn ống gió vuông lại với nhau. Co giảm với một đầu nhỏ và một đầu lớn phù hợp cho các đường ống hẹp giảm dần.

Tư vấn miễn phí: 0933.778.666