Miệng gió cánh chỉnh hai lớp CC2

Miệng gió cánh chỉnh hai lớp CC2 thường sử dụng làm miệng hút hoặc làm miệng thổi khi cần những lưu lượng lớn, lắp đặt trên trần, tường hoặc trên ống gió.

Tư vấn miễn phí: 0933.778.666