Miệng gió cánh chỉnh một lớp khung rời CC1-D

Miệng gió cánh chỉnh một lớp khung rời CC1-D thường sử dụng làm miệng hút hoặc làm miệng thổi khi cần những lưu lượng lớn, lắp đặt trên trần, tường hoặc trên ống gió.

Tư vấn miễn phí: 0933.778.666