Miệng gió lá sách trong nhà MHS

Miệng gió lá sách trong nhà MHS dùng làm tấm ngăn trên tường, cửa ra vào ở vị trí ngăn các giữa các nơi sử dụng. Nhằm ngăn cách ánh sáng lọt vào nơi sử dụng nhưng vẫn đảm bảo thông thoáng.

Ngoài ra, còn có miệng gió lá sách cánh đôi được chia làm 2 loại: Loại cánh đôi 1 lớp và cánh đôi 2 lớp.

Tư vấn miễn phí: 0933.778.666