Miệng gió sọt trứng cánh thẳng MST

Miệng gió sọt trứng cánh thẳng MST thường dùng làm miệng gió cấp hoặc gió hồi, có thể gắn tường, gắn trần hoặc gắn trực tiếp vào ống gió. Miệng gió sọt trứng được dùng để làm cửa hút gió thải toilet. Có thể được dùng kèm với van chỉnh gió.

Tư vấn miễn phí: 0933.778.666